Salarisadministratie, wat houdt dat in?

Elk bedrijf met minimaal 1 medewerker in loondienst moet elke maand salaris uitbetalen. De medewerker ontvangt dan het nettosalaris, nadat loonbelastingen en premies van het brutosalaris zijn afgetrokken. Loon bestaat buiten het salaris nog uit onder meer vakantiegeld, overwerkloon, 13e maand en een auto van de zaak. Voor een werkgever kan de salarisadministratie een moeilijk en tijdrovend proces zijn.

Wat betaal je als werknemer?

Als werknemer betaal je loonheffing, welke bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Dit zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die dienen als verzekering voor de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, kinderen en bijzondere ziektekosten. De premie volksverzekeringen in een verzameling van de volgende verzekeringen:

 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW)

Wat betaal je als werkgever?

Als werkgever betaal je de premies werknemersverzekeringen. Ook dit zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die werknemers verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De premie werknemersverzekeringen bestaat uit:

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkloosheidswet (WW)

Verder betaald de werkgever de zorgverzekeringswet (Zvw), een verplichte verzekering tegen ziektekosten.

Salarisadministratie uitbesteden

Een salarisadministrateur zorgt ervoor dat dit correct en volgens de laatste wet- en regelgevingen gedaan wordt. Bij een uitbesteding zal de salarisadministrateur de volgende werkzaamheden op zich nemen:

 • Loonstroken in orde maken
 • Insturen van de loonaangifte
 • Overzicht van de te betalen loonheffingen verstrekken
 • Journaalposten overzicht
 • Loonkostenberekening
 • Pro-forma berekening
 • Jaaropgaven verstrekken
 • Bewaren van administratieve gegevens

Voor een bedrijf zijn de werknemers het meest kostbare onderdeel, letterlijk en figuurlijk. Elk personeelslid heeft een belangrijke rol die ervoor zorgt dat het bedrijf draaiende blijft en kan groeien. Daarbij zijn de werknemers ook de grootste kostenpost. Zorg er dus voor dat de salarisadministratie niet voelt als een maandelijkse verplichting. Door de salarisadministratie uit te besteden hou je kostbare tijd over om te focussen op de groei van het bedrijf en de klanten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *