Aanzegplicht bij beëindigen arbeidsovereenkomst

Zodra een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wilt beëindigen, moet deze dat op tijd informeren om een aanzegvergoeding te vermijden. Dit moet schriftelijk gebeuren, en het is daarom verstandig om dit via de aangetekende post naar de werknemer te versturen zodat deze tekent voor ontvangst.  De aanzegverplichting is geïntroduceerd om een werknemer meer duidelijkheid …